Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2019 - 2020, ngày 25/10/2019 trường TH Hợp Tiến tổ chức sinh hoạt chuyên môn: Tập huấn dạy học hoạt động trải nghiệm cho cán bộ giáo viên. 

   Sau đây là một số hình ảnh: