Ngày 8/8/2019 Đảng bộ xã Hợp Tiến phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho toàn thể CBGV,NV các trường MN,TH,THCS trong địa bàn xã; Trường TH Hợp tiến tham gia  đầy đủ, đúng thành phần và nghiêm túc tiếp thu.

      Một số hình ảnh: