Ngày 14/3/2017, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Đảng ủy xã đã về thăm lớp, dự giờ tiết học môn Đạo đức tại lớp 4A trường TH Hợp Tiến. Đ/c Lương Thị Chiên - GVCN lớp 4A đã giảng tiết 1 bài Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo.

           Đây là 1 hoạt động chính trị nhằm đánh giá, định hướng cách truyền tải thông tin về văn hóa, chính trị, nhân đạo sâu rộng tới giáo viên, học sinh trong các nhà trường.

           Sau đây là một số hình ảnh hoạt động:

 

 

 

 

Tác giả: admin