Ngày 9/10/2019, Trường Tiểu học Hợp Tiến đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019 - 2020

      Tới dự, chỉ đạo và động viên nhà trường có: 

          - Đ/c Bàn Sinh Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến

          - Đ/c Nguyễn Văn Quyết - Hội phó Hội Cha mẹ học sinh nhà trường

          - Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường